Ako pridať vlastné html pod krátky popis produktu vo Woocommerce?

Tento snippet umožní pridať vlastné html pod krátky popis produktu. Či už potrebujete k produktu pridať informácie o dodaní alebo zobraziť konkurenčné výhody pri produkte, tento snippet je nato ideálny. Jeho veľkou výhodou je, že obsah je zadaný pri každom produkte zvlášť, a teda môže byť rozdielny a upravený na každej stránke zvlášť podľa potreby.

function woo_add_custom_general_fields() {

 global $woocommerce, $post;

 echo '<div class="options_group">';

 // Textarea
woocommerce_wp_textarea_input( 
array( 
  'id'     => '_textarea', 
  'label'    => __( 'Text Before Add to Cart:', 'woocommerce' ), 
  'placeholder' => '', 
  'description' => __( 'Enter the before add to cart button text here.', 
'woocommerce' ) 
)
);
woocommerce_wp_textarea_input( 
array( 
  'id'     => '_textarea1', 
  'label'    => __( 'Text After Add to Cart:', 'woocommerce' ), 
  'placeholder' => '', 
  'description' => __( 'Enter the after add to cart button text here.', 
'woocommerce' ) 
)
);

 echo '</div>';

}
add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 
'woo_add_custom_general_fields' );

// Save custom fields
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'woo_add_custom_general_fields_save' );
function woo_add_custom_general_fields_save( $post_id ){

// Textarea 1
if( ! empty( $_POST['_textarea'] ) )
  update_post_meta( $post_id, '_textarea', wp_kses_post( $_POST['_textarea'] ) );

// Textarea 2
if( ! empty( $_POST['_textarea1'] ) )
  update_post_meta( $post_id, '_textarea1', wp_kses_post( $_POST['_textarea1'] ) );
}

add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 
'woo_add_custom_general_fields_save' );

// Print content to product

add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_form', 
'add_content_after_addtocart_button_func' );

function add_content_after_addtocart_button_func() {

// Echo content.

echo get_post_meta( get_the_ID(), '_textarea', true );

}

add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_form', 
'add_content_after_addtocart_button_func1' );

function add_content_after_addtocart_button_func1() {

// Echo content.

echo get_post_meta( get_the_ID(), '_textarea1', true );

 }
Jakub Hostacny

Autor: Jakub Hostačný

Som marketing ecommerce konzultant. Marketingu, grafike a fotografii sa profesionálne venujem už niekoľko rokov. Ak neviete ako rozbehnúť Váš eshop, veľmi rád Vám pomôžem.

Kontaktujte ma

ďalšie články na tému WooCommerce