Ako zjednodušiť košík a pokladňu vo WooCommerce

Pokladňa a košík je jedna zo slabín WooCommerce. Existujú rôzne pluginy, ktoré ich vylepšujú, veľa z nich je platených, zbytočne komplikovaných a iné zasa môžu spomaľovať samotný WordPress.

Podľa prieskumu Maynard Institute, uskutočnenom na vzorke 46 eshopov, až 69% návštevníkov opúšťa eshop práve z pokladne. Z toho približne 35% pre jej technické nedostatky a 17% zákazníkov označilo ako dôvod opustenia pokladne eshopu jej zbytočnú zložitosť.

Iné prieskumy ukazujú, že viackrokovú pokladňu, ktorú používa napríklad Martinus, mieru konverzie zvyšujú ešte viac. Ale ide len o prehĺbenú myšlienku o jednoduchosti pokladne, kde každý krok zvlášť je zjednodušený najviac ako sa dá.

Ako teda pokladňu a košík vo WooCommerce zjednodušiť a zvýšiť konverzný pomer? Jedna z možností je nainštalovanie pluginu, ktorý nám vytvorí už spomenutý viackrokový košík a pokladňu. Toto riešenie však nemusí byť vždy z rôznych dôvodov ideálne. Na opačnej strane existuje riešenie, kde sa naopak košík a pokladňa zlúčia. Takto vytvorená pokladňa je oproti tej, ktorá je predvolená vo WooComerce je oveľa prehľadnejšia a jednoduchšia.

Ako zlúčiť košík a pokladňu

Ako prvý krok zlúčime košík a pokladňu, vďaka tomuto snippetu je to veľmi jednoduché. Má jedinú funkciu. Pridá košík na vrch pokladne.

add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'add_cart_on_checkout_by_hostacny_dot_eu', 5 );
 
function add_cart_on_checkout_by_hostacny_dot_eu() {
 if ( is_wc_endpoint_url( 'order-received' ) ) return;
 echo do_shortcode('[woocommerce_cart]'); // Woocommerce cart page shortcode
}

Ako vypnúť výpočet dopravy v košíku

Druhý krok je vypnutie počítania dopravy v košíku. Vyhneme sa tak dvojitému zobrazeniu v zlúčenom košíku a pokladni.

function disable_shipping_calc_on_cart_by_hostacny_dot_eu( $show_shipping ) {
  if( is_cart() ) {
    return false;
  }
  return $show_shipping;
}
add_filter( 'woocommerce_cart_ready_to_calc_shipping', 'disable_shipping_calc_on_cart_by_hostacny_dot_eu', 99 );

Ako presmerovať košík do pokladne

Stránka košíka sa stáva zbytočnou a môžeme presmerovať košík do pokladne. Tento krok zabezpečí nasledujúci snippet.

add_action( 'template_redirect', 'skip_cart_redirect_by_hostacny_dot_eu' );
function skip_cart_redirect_by_hostacny_dot_eu(){
  // Redirect to checkout (when cart is not empty)
  if ( ! WC()->cart->is_empty() && is_cart() ) {
    wp_safe_redirect( wc_get_checkout_url() ); 
    exit();
  }
  // Redirect to shop if cart is empty
  elseif ( WC()->cart->is_empty() && is_cart() ) {
    wp_safe_redirect( wc_get_page_permalink( 'shop' ) );
    exit();
  }
}

Tieto snippety spolu so správnym výberom témy môžu dostať pokladňu a košík vo WooCommerce na nový level.

Ukážka zlúčeného košíka a pokladne vo WooCommerce
Jakub Hostacny

Autor: Jakub Hostačný

Som marketing ecommerce konzultant. Marketingu, grafike a fotografii sa profesionálne venujem už niekoľko rokov. Ak neviete ako rozbehnúť Váš eshop, veľmi rád Vám pomôžem.

Kontaktujte ma

ďalšie články na tému WordPress a WooCommerce